JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vittnesstöd

I samarbete med Brottsofferjouren i Jönköping bedrivs på hovrätten en verksamhet som kallas vittnesstöd. Idén bakom vittnesstöd är att målsäganden och vittnen inför en rättegång och under denna ska känna sig trygga och omhändertagna.

Vittnesstödet utgörs av en ideellt arbetande stödperson som finns närvarande utanför förhandlingssalarna och som har till uppgift att hjälpa målsäganden och vittnen i samband med rättegången.

De flesta målsägande och vittnen är ovana att delta i en rättegång och kan känna sig nervösa och oroliga inför huvudförhandlingen. Genom vittnesstödets närvaro kan denna oro minskas.

Vittnesstödet kan vid behov förklara hur en rättegång går till och vilka uppgifter de olika aktörerna i rättegången har. Vittnesstödet ska också se till att vittnen och målsägande får någon att prata med i pauser i förhandlingen och att det efter förhandlingen finns någon som kan besvara frågor.

Hovrättens väntsal är gemensam för både brottsmisstänkta och målsägande/vittne. Det finns dock möjlighet för målsäganden och vittnen att vänta i ett eget väntrum. 

Den som har frågor kring vittnesstöd kan kontakta Brottsofferjouren, tel 036-10 76 40, eller besöka Brottsofferjourernas riksförbunds hemsida.

Rättegångsskolan på webben riktar sig till dig som utsatts för brott och blivit kallad till rättegång.Senast ändrad: 2010-10-27