JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Bild på hovrättens domstolsbyggnad

Göta Hovrätt

Postadress: Box 2223, 550 02 Jönköping
Besöksadress: Hovrättsgränd 4, Jönköping
Tel: 036-15 69 00
E-post: gota.hovratt@dom.se

Hovrätten

Läs mer om hovrätten
Hovrätten är andra instans i frågor som rör brottmål och tvistemål som redan har behandlats i tingsrätt. Hovrättens huvudsakliga uppgift är att överpröva mål och ärenden som överklagas från de tingsrätter som ingår i hovrättens domkrets.

Förhandlingar:

Vecka 34
Vecka 35