JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Beredningsåtgärd i det s.k. Högskoleprovsmålet

[2019-05-13] Göta hovrätt

Domen i det så kallade Högskoleprovsmålet (Norrköpings tingsrätts mål B 1296-18) har överklagats av flera av de tilltalade som dömdes av tingsrätten. Även åklagaren har överklagat domen.

Några av de tilltalade som har överklagat tingsrättens dom har begärt att hovrätten ska undanröja domen och lämna tillbaka (återförvisa) målet till tingsrätten för ny behandling.

Hovrätten har förelagt parterna att yttra sig över frågan om det finns skäl att undanröja tingsrättens dom och om ett undanröjande i så fall ska avse hela eller delar av tingsrättens dom. Yttrandena ska ha kommit in till hovrätten senast den 27 maj 2019. Hovrätten kommer därefter att ta ställning till frågan om undanröjande och återförvisning.

Ytterligare information om vad som sker härnäst kommer att publiceras på hemsidan.

Senast ändrad: 2019-05-13

För mer information kontakta:

Martina Rifve
Beredningschef/hovrättsråd
036-15 69 11

Johanna Syrén
Hovrättsråd
036-15 69 98

Nadine Neperus
Hovrättsfiskal
036-15 65 61

Målnummer:

Hovrättens mål nr: B 518-19, rotel 31