JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Lokaler

Göta hovrätt bedriver sin verksamhet i tre olika byggnader belägna runt Hovrättsparken i centrala Jönköping. Vidare har hovrätten sitt arkiv inrymt i en byggnad på Lantmätargränd 4.

Domstolsbyggnaden är hovrättens huvudbyggnad och är belägen vid Hovrättstorget. Byggnaden inrymmer förhandlingssalarna 1, 2 och 3 med tillhörande överläggningsrum och rum för parter. I byggnaden inryms även presidentens tjänsterum, plenisalen och tjänsterum för administrativa avdelningen.

Domstolsbyggnaden från Hovrättstorget
Domstolsbyggnaden 

Byggnaden i Hovrättsgränd, belägen på Hovrättsparkens västra sida, innehåller lokaler för såväl Göta hovrätt som Kammarrätten i Jönköping. I denna byggnad finns hovrättens reception. Entré till hovrättens lokaler finns i Hovrättsgränd 4. På bottenplanet inryms förhandlingssalarna 4 och 5 och på våningsplanen ovanför återfinns tjänsterum för två dömande avdelningar.

Hovrättsgrändsbyggnaden
Hovrättsgränd

Ämbetsbyggnaden som i förhållande till Domstolsbyggnaden är belägen på andra sidan hovrättsparken, dvs. på parkens södra sida, uppfördes ursprungligen som hovrättens arkivbyggnad. Byggnaden inrymmer idag tjänsterum för en dömande avdelning samt hovrättens bibliotek. Här finns också tjänsterum för Regeringskansliets utredningsavdelning.

Ämbetsbyggnaden från Hovrättsgränd
Ämbetsbyggnaden

Förhandlingssalen

Nedan finns en bild på en av Göta hovrätts förhandlingssalar.

Längst fram sitter rättens ledamöter. Förhandlingen leds av en ordförande som sitter i mitten.

Vid huvudförhandling i brottmål sitter åklagaren och målsägande, dvs. den som drabbats av brott, vid bordet till vänster och den tilltalade med sin försvarare sitter vid bordet till höger. När vittne hörs sitter han eller hon vid det lilla bordet i mitten.

Vid huvudförhandling i tvistemål sitter den som klagat till hovrätten tillsammans med sitt ombud vid bordet till vänster och motparten med ombud sitter vid bordet till höger.

Åhörare och representanter för press sitter längst ner i salen.

Förhandlingssal i domstolsbyggnaden
Senast ändrad: 2016-10-17