JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hur man ansöker om anställning som fiskal

Hovrätten anställer kontinuerligt hovrättsfiskaler till den fyraåriga domarutbildningen. Hovrätten har normalt två rekryteringsomgångar per år, en på våren och en på hösten. Vårens omgång avser de som kan påbörja sin anställning under februari-september. Höstens omgång avser de som kan påbörja sin anställning under oktober-mars. Hovrätten antar normalt 14-15 fiskaler per år.

Ansökan sker på en särskilt framtagen blankett. Du bör bifoga ett personligt brev till din ansökan där du bl.a. berättar om varför du vill genomgå domarutbildningen. Ansökan skickas sedan antingen per e-post till gota.hovratt@dom.se eller per post till Göta hovrätt, Box 2223, 550 02 Jönköping.

Sökandenas ansökningshandlingar gås igenom och bedöms utifrån hovrättens kravprofil. Efter ansökningstidens utgång blir samtliga sökande ombedda att genomföra två test, ett personlighetstest och ett begåvningstest. Testerna genomförs via nätet och resultaten används sedan som ett kompletterande bedömningsunderlag i hovrättens rekrytering. Därefter kallas ett antal sökande till intervju. Antalet som kallas till intervju bestäms främst med utgångspunkt i hovrättens aktuella behov av fiskaler. Efter intervjuerna hämtar hovrätten in referenser avseende de som kallats till intervju. Därefter fattas beslut om vilka som ska erbjudas anställning. Samtliga som varit på intervju får besked per telefon. Övriga sökande meddelas per e-post.

En ansökan ligger kvar i sex månader. Under denna tid finns det möjlighet att komplettera sin ansökan med ytterligare vitsord eller referenser. Det finns också en möjlighet att förlänga sin ansökan ytterligare sex månader genom att begära det.

Läs mer om fiskaltjänsten här. För frågor eller mer information, kontakta gärna vår administrativa assessor Karin Gustafsson på telefonnummer 036-15 65 11.

Fiskal med mark- och miljöinriktning

Inom ramen för den befintliga domarutbildningen finns möjlighet att söka anställning som fiskal med särskild inriktning på miljö- och fastighetsrätt samt plan- och byggrätt. Dessa tjänster utlyses med jämna mellanrum genom en annons på Sveriges domstolars hemsida. För Göta hovrätts del innebär det att tjänstgöringstiden i överrätt är uppdelad mellan Göta hovrätt och Mark- och miljööverdomstolen i Stockholm. Tjänstgöring i underrätt sker vid Växjö tingsrätt, varav ett år vid mark- och miljödomstolen och ett år på en allmän avdelning. Intresse och tidigare erfarenhet inom miljö- och fastighetsrätt samt plan- och byggrätt är meriterande. Anställningsförfarandet går i övrigt till som för andra fiskaltjänster.