JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beställning av domar/beslut

Beställningsformulär för domar/beslut

Jag har tagit del av informationen om avgifter och
vill göra en beställning av kopior av dom/beslut.

 
Jag vill beställa:
Jag vill beställa:
 

Skicka dom/beslut med:
Skicka dom/beslut med:
Senast ändrad: 2018-02-05

Information om avgift

Hovrätten tar ut avgift för kopior av handlingar enligt avgiftsförordningen (1992:191) om beställningen omfattar tio sidor eller mer.

För statliga myndigheter utgår inga avgifter.

För övriga beställare är de första 9 sidorna gratis, sidan 10 kostar 50 kr och varje sida därutöver kostar 2 kr/st.

Beställningar som överstiger 9 sidor skickas mot faktura. Kostnader för porto tillkommer.

Personuppgifter

Personuppgiftsombud
Hovrätten har som personuppgiftsansvarig utsett ett hovrättsråd till personuppgiftsombud. Personuppgiftsombudet har bl.a. till uppgift att föra en förteckning över de behandlingar som den personuppgiftsansvarige genomför och som skulle ha omfattats av anmälningsskyldighet om ombudet inte hade funnits.

Information om behandling av personuppgifter i Vera och Agresso
Länk till informationsblad i pdf.