JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beställning av allmänna handlingar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den. Du har också rätt att vara anonym.

Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191) och i domstolens riktlinjer. Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Du har alltid möjlighet att vid besök på domstolen ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt.

Besöka hovrätten

Domar och beslut lämnas ut av hovrättens aktuariekontor som även kan vara behjälplig i sökandet efter uppgifter i hovrättens olika diarier och register.

För att hovrätten ska kunna hjälpa dig att få fram handlingar i ett visst mål behövs målets nummer. För att få fram målnummer krävs att du känner till exempelvis namn eller personnummer på någon part i det aktuella målet och/eller datum för avgörandet.

Om du söker handlingar i pågående mål ska du i första hand vända dig till den avdelning vid hovrätten som handlägger målet.

För parter i ett mål är det avgiftsfritt att få ut ett exemplar av många av handlingarna i målet.

Vilka handlingar förvaras vid hovrätten?

Arkivet innehåller i huvudsak akter i avgjorda mål från 1948. I arkivet finns även dagboksblad, domböcker och protokoll.

Göta hovrätts äldre arkiv finns sedan vintern 2009 på Landsarkivet i Vadstena. Det omfattar hovrättens judiciella och administrativa material från 1635 fram till 1947. Förutom arkivets eget material innehåller det bl.a. renoverade domböcker från härads- och rådhusrätter, samt kungliga brev och resolutioner, adliga bouppteckningar och testamenten från åren 1628-1916 m.m.

Kontaktuppgift till Landsarkivet i Vadstena är:
Postadress: Box 126, 592 23 Vadstena
Tfn: 010-476 86 00
E-post: landsarkivet.vala@riksarkivet.se

Kostnader för allmänna handlingar

Nedan ser du vad det som huvudregel kostar att få kopior av allmänna handlingar:

E-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och enstaka sådana kan e-postas kostnadsfritt (t.ex. domar utan underskrift). En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller mer. Avgiften är 50 kronor för den tionde handlingen och två kronor för varje handling därutöver.

För material som måste skannas in (t.ex. undertecknade domar) tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar två kronor.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar två kronor.

CD/DVD

Avgift tas ut som för e-post plus tio kronor.

USB-minne

Avgift tas ut som för e-post plus inköpskostnaden.

Ljudfiler på CD/DVD

Avgift tas ut med 120 kronor.

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Att beställa

För att beställa kopia av en handling kan du fylla i detta formulär.

Du kan också e-posta, ringa eller besöka oss.
Senast ändrad: 2019-06-04

Beställning av kopior/handlingar

För beställning av kopior eller handlingar från Göta hovrätt för tiden 1948 och framåt se vårt beställningsformulär.

Vid kontakt med arkivet använd mailadress: gota.hovratt.bestallningar@dom.se