JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Arkivet

Från Göta hovrätts arkiv kan man beställa kopior av arkiverade handlingar. Arkivet innehåller i huvudsak akter i avgjorda mål från 1948. I arkivet finns även dagboksblad, domböcker och protokoll.

Kontaktuppgifter

Telefon: 036-15 65 50 eller 036-15 69 00.
Telefontid: kl. 8.00-16.00.
E-post: gota.hovratt.arkivet@dom.se
Postadress: Göta hovrätt, Box 2223, 550 02 Jönköping

Registratorskontoret är öppet 8.00-16.00 på vardagar.
Besöksadress: Hovrättsgränd 4 

  

 

Göta hovrätts äldre handlingar

Göta hovrätts äldre arkiv finns sedan vintern 2009 på Landsarkivet i Vadstena. Det omfattar hovrättens judiciella och administrativa material från 1635 fram till 1947. Förutom arkivets eget material innehåller det bl.a. renoverade domböcker från härads- och rådhusrätter, samt kungliga brev och resolutioner, adliga bouppteckningar och testamenten från åren 1628-1916 m.m.

Kontaktuppgift till Landsarkivet i Vadstena är:
Postadress: Box 126, 592 23 Vadstena
Tfn: 010-476 86 00
E-post: landsarkivet.vala@riksarkivet.se
 
Senast ändrad: 2018-06-04