JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Arkivet

Göta hovrätt har två arkiv. Ett äldre arkiv - Huvudarkivet - där mål, domar och beslut finns fr o m 1948 och ett s.k. närarkiv innehållande innevarande år samt det föregående året.

  

 

Närarkivet:

Telefon: 036-15 65 33 eller 036-15 65 30. Telefontid: kl. 8.00-16.00.
E-post: gota.hovratt.arkivet@dom.se

Besökstid 9.00-16.00

Besöksadress: Hovrättsgränd 4

Postadress: Göta hovrätt, Box 2223, 550 02 Jönköping

  

 

Huvudarkivet:

Telefon: 036-15 65 46 och 036-15 69 25. Telefontid: kl. 8.00-16.00.

E-post: gota.hovratt.arkivet@dom.se

För närvarande arbetar vi huvudsakligen i ett annat av hovrättens hus. 

Vi nås därför enklast per telefon.
Postadress: Göta hovrätt, Box 2223, 550 02 Jönköping

 

 

Göta hovrätts arkiv

Från Göta hovrätts arkiv kan man beställa kopior av arkiverade handlingar. Arkivet innehåller i huvudsak akter i avgjorda mål från 1948. I arkivet finns även dagboksblad, domböcker och protokoll.

  

Göta hovrätts äldre arkiv finns sedan vintern 2009 på Landsarkivet i Vadstena. Det omfattar hovrättens judiciella och administrativa material från 1635 fram till 1947. Förutom arkivets eget material innehåller det bl.a. renoverade domböcker från härads- och rådhusrätter, samt kungliga brev och resolutioner, adliga bouppteckningar och testamenten från åren 1628-1916 m.m.

 

Kontaktuppgift till Landsarkivet i Vadstena är:
Postadress: Box 126, 592 23 Vadstena
Tfn: 010-476 86 00
E-post: landsarkivet.vala@riksarkivet.se


 

Återsökning
I Göta hovrätts databas kan vi återsöka tvistemål och övriga mål upp till nio år efter avgörandeåret. Brottmål kan vi återsöka i databasen upp till fem år efter avgörandeåret. 
Senast ändrad: 2017-02-08