JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Om Göta hovrätt

Göta hovrätt är en av sex hovrätter i Sverige. Hovrättens huvudsakliga uppgift är att överpröva mål och ärenden som överklagas från de tingsrätter som ingår i hovrättens domkrets.
Senast ändrad: 2017-03-08

  Göta hovrätts vapen